Gör Västerås tryggare med säker asbestsanering

Asbest kan finnas på alla möjliga och omöjliga platser i husen i Västerås. Att genomföra en säker asbestsanering är oerhört viktigt vid alla renoveringar.

Idag känner de flesta till riskerna med asbest. De flesta känner även till att asbest finns i eternit på fasader och att det kan förekomma i kakelfogar. Men asbest kan finnas på de mest oväntade platserna i ett hus. Innan det förbjöds på 1980-talet användes det nästan överallt i byggen. Därför måste asbesten nu saneras på ett säkert sätt.

I äldre hus kan det finnas asbest i väggar, tak och golv. Med dagens kunskap kan det tyckas urbota dumt att man fyllde ut så många material med ett hälsovådligt ämne, men faktum är att asbest också har fantastiska egenskaper – det är härdigt, hållfast och brandtåligt. Det var inte förrän senare som de farliga egenskaperna upptäcktes.

Asbestsanering – för att undvika en mångsidig hälsofara

Inför varje renovering är det därför viktigt att undersöka var det kan förekomma asbest. På grund av hälsofaran som asbesten utgör krävs det särskild utbildning och utrustning för att ta hand om den på rätt sätt. Vi utför korrekt och säker asbestsanering i Västerås med omnejd.

Att ha asbest kvar i huset utgör en säkerhetsrisk för nuvarande och framtida generationer. Asbest kommer i många former, alltifrån fasta plattor till trådar som liknar stålull. Olika typer av asbest behöver hanteras med olika metoder. Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av asbestsanering, samt de rätta behörigheterna för en säker hantering och bortforsling.