Mimerverkstaden

Längs med Karlsgatans östra sida uppfördes Aseas första verkstäder. De revs efter knappt tjugo år för att ge plats åt en mycket större och modernare industribyggnad, Mimerverkstaden, byggd 1911-1915. Inspirerad av det tyska elektrifieringsföretaget AEGs fabriker ritade Erik Hahr den nya verkstadsbyggnaden, en 213 meter lång järnkonstruktion med tegelklädd fasad och stora råglasfönster (i originalversionen). Karaktäristiskt är tegelpilastrarna mellan fönstren. I Mimerverkstaden tillverkades motorer i olika storlekar. Efterhand byggdes verkstaden på med ytterligare ett våningsplan.

I september 2010 öppnar Västerås Konstmuseum och Västmanlands läns museum i gemensamma lokaler i den gamla Mimerverkstaden, med adress Karlsgatan 2.