Stora torget

Stora Torget är en av de äldsta platserna i Västerås. Här låg rådhuset och runt torget har stadens hantverkare och köpmän av tradition haft sina bostäder och handelsgårdar. Vid torget korsar de nord-sydgående handelsvägarna mellan Bergslagen och Mälaren den politiskt viktiga vägen i väst-östlig riktning där Eriksgatan gick under medeltiden.

På torget stred Gustav Vasas uppbåd av dalkarlar, adelsmän och tyska legoknektar mot kung Kristians danska soldater den 20 april 1521. Gustav Vasas krönikör Peder Svart har målande beskrivit förloppet, men långt senare och i syfte att framställa den blivande kungen som den store hjälten, trots att han inte alls deltog i striderna. Det finns alltså anledning att ta krönikans berättelser med en nypa salt. Enligt Peder Svart hade sammandrabbningarna mellan Gustavs här och Kung Kristians danska soldater inne i Västerås föregåtts av några drabbningar strax utanför, när danskarna mötte Gustavs här som kom marscherande norrifrån. I Badelunda möttes de för första gången och än idag hittas både pilspetsar och kanonkulor i åkrarna runt Tibble storgård. Nästa strid stod utanför det dåtida Västerås, ungefär vid dagens Östra Kyrkogård. Danskarna gick till anfall men Gustavs trupper slog tillbaka och striderna fortsatte inne i Västerås. Peder Svarts krönika berättar detaljerat om hur striderna böljade fram och tillbaka på Långgatorna och på Smedjegatan. Danskarna drevs åt söder och sökte skydd i klostret och i slottet, men dessförinnan hade de tänt eld på staden.

Nu trodde Gustavs här att de segrat och koncentrerade sig på att rädda krogarnas förråd av vin, mjöd och öl, som hotades av elden. Samtidigt passade de på att fira segern. Gustav, som hade väntat ut striden i S:ta Ursulas kapell strax norr om staden, insåg faran i att ta ut segern i förskott. Han gick därför runt bland sina mannar och slog sönder alla vin- och öltunnor.

Danskarna gjorde ännu en framstöt men efter en hård batalj på Stora torget tog de till flykten och gömde sig på nytt i klostret och i slottet. Först efter en tio månader lång belägring lyckades Gustav Vasa ta slottet från kung Kristians soldater.

När Gustav intagit Västerås slott innebar det också att han fick Sala silvergruva. Sedan 1521 hade han också Koppargruvan i Falun.