Turbinhuset

Asea till Västerås
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kallat Asea, bildades 1890 genom en sammanslagning av två redan existerande bolag, Elektriska Aktiebolaget i Stockholm (bildat 1883) och Wenströms och Granströms elektriska kraftbolag (bildat 1889). Företagen grundades på Jonas Wenströms uppfinningar för elektrisk belysning och kraftöverföring. Innan Asea bildades låg försäljningskontoren i Stockholm och tillverkningen i Arboga.

När företagen slogs samman till Asea flyttades hela verksamheten till Västerås. Där fanns intresserade investerare och en beredvillig stadsfullmäktige som kunde erbjuda billig central tomtmark och elkraftsförsörjning de närmsta tio åren.

Om Turbinhuset
Turbinhuset byggdes av Västerås stad 1891 för att förse Aseas verkstäder med elkraft. Företaget fick hyra huset. Efter dryga tio år behövdes det inte längre. Då fanns teknik väl utvecklad för att hämta mer elektricitet från annat håll, bland annat från kraftverket i Älvklarleby.

Turbinhuset övertogs av kommunen och idag fungerar det som museum. Där finns generatorer från olika perioder i Aseas utveckling, från de allra äldsta likströmsgeneratorerna till moderna växelströmsgeneratorer. De fungerar, och några av dem levererar ännu elektricitet till västeråsarna.