Om Västerås

Västerås är en av Sveriges äldsta städer. Det äldsta kända stadssigillet är från 1200-talets slut men Västerås nämns i källorna redan vid 1100-talets början som en av flera blivande biskopsorter i Sverige. Stadens första kända namn, Aros, så småningom Västra Aros, är den fornnordiska benämningen på åmynning. Västerås var alltså staden vid den västra åmynningen.

Östra Aros var Uppsala. Domkyrkan är ett medeltida minnesmärke i Västerås. Den moderna staden föddes runt år 1900 och kan följas i de kvarvarande industrikvarteren i centrum. Här fanns två av Europas största företag inom elektrifiering och kraftöverföring, Asea och Svenska Metallverken.

Karta över Promenader i Västerås

Promenader (lista)


Referenser:

Litteratur

Ahlberg, Anna: Industrialismens samhällsbyggande i Västerås stad – från 1800-talets slut till 1900-talets början (1996)

Annunswer, Bo och Bergquist, Ulla mfl: Västerås 1000 är i centrum (1990)
Boman, Åke: Sot och bot (2005)

Börjesson, Torgny: Metall 20 – fackföreningen och människan (1971)

Drakenberg, Sven: Västerås stads byggnadshistoria (1962)

Dueau, Jean: Den helige Dominikus (1969)

Ekström, Gunnar: Västerås Domkyrkas Inventarier genom tiderna (1976/1994)

Gustavsson, Gösta: Gatunamnens historia i Västerås (1980)

Hallerdt, Björn: Svartbrödraklostret i Stockholm (2006)

Hammarlund, Sven: Befrielsekrig och reformation – Bilder ur Gustav Vasas historia (1990)

Hedlund, Ruth: Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet. En socialhistorisk studie (1980)

Hedlund, Ruth: Västerås slott: fogdeborg, kungaslott, fängelse och residens (1990)

Hemming, Sture: Graduale Arosiense och den medeltida musiken i Västerås (1995)

Israelsson, Lena: Klosterträdgårdar. Himmelska plats på jorden (2008)

Jansson, Torsten: Historien om en stad (1998)

Karlsson, Jan O: Klostren i det medeltida Sverige (1993)

Kilström, Bengt Ingmar: Bygg upp mitt hus (1995)

Kumlien, Kjell: Västerås till 1600-talets början (1971)

Larsson, Lars-Olof: Gustav Vasa landsfader eller tyrann? (2002)

Liedgren, Rut: Så bodde vi, andra upplagan (1981)

Lif, Anders: 1917. En berättelse om Sigfrid Edström, Asea, Västerås och revolutionen (2004)

Nordberg, Tord O:son: Västerås Slott (1975)

Nordin, Jonas M: Det medeltida Dalarna och Västmanland – en arkeologisk guidebok (2009)

Olsson, Sven: Parlament i Aros (1963)

Svensson, Rebecca: När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar makadam (2004)

Tesch, Sten mfl: Mariakyrkan i Sigtuna (1997)

Törnquist, Leif mfl: Svenska borgar och fästningar (2007)

Welinder, Stig: Människor i Västeråstrakten för 1000 år sedan (1990)

Öberg, Theofil: Västerås stads kommunala historia 1863-1937 (1948)

VÄSTERÅS GENOM TIDERNA:

Vol. I: Västeråstrakten. Natur och förhistoria. Lundqvist, B. mfl (1956) Del I i Västerås genom tiderna.

Vol II: Västerås till 1600-talets början. Kumlien, K. (1971) Del II i Västerås genom tiderna.

Vol III: Metropol i Mälardalen: Västerås ekonomiska historia 1620-1860. (1993) Del III i Västerås genom
tiderna.

Vol. IV: Burskap och makt. Västerås politiska historia 1613-1862. Olsson, S (1988) Del IV i Västerås genom tiderna.

Vol V:1: Idealstad med förhinder – studier i Västerås byggnadshistoria i förindustriell tid; stadens byggnadshistoria från 1640 till 1800-talets mitt. Olsson, S. (1985) Del V i Västerås genom tiderna. Samt figurblock.

Vol X:1: Folkundervisningen i Västerås. Erikson, G. (1959) Del X i Västerås genom tiderna.

Vol XI:1 Religiösa folkrörelser i stad och bygd. Johansson, A. (1964) Del XI i Västerås genom tiderna.

Vol XI:2: Ideella folkrörelser i Västerås. Carli, N. (1967) Del XI i Västerås genom tiderna.

VÄSTMANLANDS FORNMINNESFÖRENINGS ÅRSRAPPORT:

VFFÅ 1953-1957, Klosterundersökningarna i Västerås 1953-1955, Sven Drakenberg

VFFÅ 1960, Från Västmanlands Fornminnesförenings verksamhetsfält året 1959, Sven Drakenberg

VFFÅ 1964, Dominikanklostret i Västerås, Sven Drakenberg

VFFÅ 1972, Portal från Dominikanerklostret i Västerås, Sven Drakenberg

VFFÅ 1976, Dominikanerklostret i Västerås, Sven Drakenberg

Tryckta källor:

RIKSANTIKVARIEÄMBETET/RAÄ:

Västerås Medeltidsstaden 4, 1977, RAÄ, SHM

Klaudia, arkeologisk undersökning, Ulla Bergquist, RAÄ, 1996:50

Ett medeltida skomakeri vid Skomakargatan, arkeologisk undersökning, Ulla Bergquist, RAÄ, 1996:52

VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM/VLM:

Västerås stadsbebyggelse, stadens bebyggelsehistoria, SBK, VLM, 1980

Dominikanerklostret i Västerås, Nina Folin, VLM 1985

Dominikanerna i det medeltida Västerås, VLM 1990

Några fakta kring medeltidens Västerås, VLM, 1975

KULTURHISTORISKT LEXIKON/KHL FÖR NORDISK MEDELTID:

KHL III – Dominikanernas byggnader och Dominikanerorden

KHL VI – Have (trädgård) och Hantverkare

KHL VIII – Klosterväsen och Kloster