Emausverkstaden / Culturen

I Aseas Emausverkstad, byggd 1899-1946, tillverkades generatorer till de flesta större vattenkraftverk i Sverige. Generatorerna blev med tiden större och större vilket märktes på verkstaden som växte både på längden, höjden och bredden. Sista etappen byggdes 1946 och utgjorde fjärde skeppet i ett sammanhängande komplex.

På 1960-talet flyttade Asea generatortillverkningen till ett nyanlagt industriområde, Finnslätten, norr om Västerås. Emausverkstaden såldes då till Metallverken. När det företaget avvecklades i slutet av 1990-talet såldes en del av huset till Västerås stad som förvandlade generatorverkstaden till kulturhuset Culturen – med biograf, teater, gymnasieskola, restaurang samt utställningen om industristaden Västerås – ”Från småstad till industristad. En elektrisk historia”.