Kvarteret Sigurd

I mitten av 1870-talet kom järnvägen till Västerås när det nybildade bolaget Stockholm-Westerås Bergslagens Järnvägs-Aktiebolag anlade järnväg mellan Stockholm och Ludvika, via Västerås. Järnvägen var en förutsättning för att verkstäder och industrier skulle etableras, och det första större verkstadsföretaget i Västerås startade upp just bredvid järnvägen 1874. Det var Västerås Mekaniska Verkstad som bedrev tillverkning av jordbruksmaskiner. Företaget ägdes av Oscar Fredrik Wijkman som också var kommunalpolitiskt aktiv. Wijkman kom att spela en viktig roll för Aseas etablering i Västerås femton år senare, och han var även Aseas styrelseordförande 1891-1909.

Västerås Mekaniska Verkstad låg mycket bra till i nära anslutning till järnvägsstationen och hamnen. Asea köpte därför upp företaget redan 1898, sålde den maskinella utrustningen och började tillverka elektriska spårvagnar i lokalerna.