Mimerporten

Aseas första och väl avgränsade industriområde Mimer, har ändrat skepnad många gånger sedan det började bebyggas 1891. Nya mer funktionella byggnader har ersatt äldre i snabb takt. Idag har ABB kvar en del kontorsverksamhet, men kvarteren rymmer gymnasiekolor, arkiv, restauranger, gym och andra verksamheter av varierande slag.

Mimerporten, huvudentrén till Aseas industriområde med samma namn, fick sin nuvarande utformning under 1950-talet, efter arkitekt Sven Ahlboms ritningar. När verkstadsportarna öppnades några gånger per dag, morgon, kväll och lunch, passerade tusentals anställda, ofta på cykel. De cyklande var så många att det kunde vara svårt för annan trafik att ta sig fram i centrala Västerås. Det hände att trafikpolisen fick dirigera den strida ström cyklister som kom att kallas Aseaströmmen.