Gamla Folkets hus

I den växande industristaden bildades tidigt en stark arbetarrörelse. Största enskilda fackförening under första halvan av 1900-talet var Metallindustriarbetareförbundets avdelning 20, bildad 1895. Under 1910-talet bildades också en facklig centralorganisation och en lokalavdelning av Arbetarnas Bildningsförbund ABF som gav kurser och föreläsningar i Arosgården. Den förste studieledaren var Gunnar Hirdman. Vid kommunalvalen 1919, de första valen i Sverige med allmän och lika rösträtt för alla, även kvinnor, fick socialdemokraterna majoritet i Västerås stadsfullmäktige. Den positionen behöll partiet fram till 1991.

Denna byggnad fungerade som Folkets Hus 1926-1959. Kvar i huset finns ännu Metall 20:s expedition.